พระเทพฯ เสด็จ ร.ร.วัดเกาะกระชาย

 

พระเทพฯ เสด็จ ร.ร.วัดเกาะกระชาย

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements

สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

วันเด็ก

ในวันเสาร์ที่  5   มกราคม   2555  เป็นวันเด็ก

เด็กดี

หนูเป็นเด็กดีค่ะ

ปสช.ทั่วประเทศพัฒนาตนเองด้วย It

สพฐ.  จัดอบรมสัมมนานักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ  ด้วย It
ที่ห้องประชุม  palace  hall  โรงแรมอะเดรียติก  นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรราฃมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            สพฐ.  เป็นประธานเปิดการการอบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพ  ในวันที่  20 –  23  มีนาคม   2555  

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.